Garnuszek pl

Kapital rezerwowy

rp_ekonomia2.jpgCzęść kapitału leżąca bezczynnie, niezbędna do utrzymania przez kapitalistycznego przedsiębiorcę ciągłości ruchu okrężnego kapitału; przeznaczony jest na wypłatę płac pracownikom, na zakup większych partii surowca i maszyn, na zastąpienie zużytych maszyn przez nowe itp.; rezerwy te utrzymywane są zazwyczaj w bankach l stają się źródłem kapitalistycznego kredytu. Szczególną rolę odgrywa kapitał rezerwowy w spółkach akcyjnych. Zysk otrzymany przez spółkę tylko w części zostaje podzielony między akcjonariuszy w postaci dywidendy oraz między dyrekcję w postaci tantiemy i innych opłat. Część zysku zostaje przekształcona w kapitał rezerwowy.; sprzyja temu współczesny system podatkowy w głównych krajach kapitalistycznych. Kapitał rezerwowy staje się ważnym źródłem inwestycji dla największych przedsiębiorstw, stąd pochodzi nazwa ?samofinansowanie” inwestycji, gdyż spółki akcyjne posiadające duże kapitały rezerwowe uniezależniają swoje inwestycje od kredytu bankowego i emisji nowych akcji.

Najnowsze wpisy o finansach i biznesie:

Kapital rezerwowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Kapital przemyslowy
Next article
Sprzedaż niepotrzebnych rzeczy. Sposób na poprawę finansów?
About the author
related articles