Garnuszek pl

Kapital przemyslowy

rp_praca17.jpgKapitał przechodzący w swoim ruchu okrężnym przez fazę pieniężną, produkcyjną i towarową, przyjmując kolejno formy kapitału pieniężnego, kapitału produkcyjnego i kapitału towarowego; w każdej z tych faz dokonuje specjalnych operacji. Każdy kapitał, którego jedną z faz jest produkcja i wytwarzanie wartości oraz wartości dodatkowej, jest zatem kapitał przemysłowy w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. obejmującym również transport i rolnictwo. W węższym znaczeniu tego słowa kapitał przemysłowy jest to kapitał, który został zastosowany w przemyśle przetwórczym lub wydobywczym, w odróżnieniu od kapitału zastosowanego w handlu (kapitał handlowy), transporcie (kapitał transportowy), rolnictwie (kapitał rolniczy), budownictwie (kapitał budowlany) oraz w bankowości (kapitał bankowy). W epoce kapitalizmu monopolistycznego następuje proces zrastania się kapitału przemysłowego z kapitałem bankowym; wynika to z ogromnego wzrostu znaczenia instytucji kredytowych, tj. banków; jako skutek tego procesu, któremu towarzyszy unia personalna (bankierzy zasiadają w radach nadzorczych przedsiębiorstw przemysłowych i odwrotnie ? przemysłowcy są zapraszani do zarządów banków), powstaje kapitał finansowy, który staje się podstawową formą kapitału. Zob. też: kapitału ruch okrężny, imperializm, monopole kapitalistyczne.

Najnowsze wpisy o finansach i biznesie:

Kapital przemyslowy
1 vote, 9.00 avg. rating (84% score)
Previous article
Kanada
Next article
Kapital rezerwowy
About the author
related articles