Garnuszek pl

You are here: / /

Kanada

rp_praca13.jpgDoświadczenia Kanady w prowadzeniu polityki pieniężnej odpowiadają doświadczeniom Stanów Zjednoczonych. Nie jest to zaskoczeniem, jeśli uwzględnimy ścisłe związki pomiędzy gospodarkami obu państw oraz to, że wartość dolara kanadyjskiego była ściśle związana z wartością dolara amerykańskiego. W odpowiedzi na wzrost inflacji w początku lat siedemdziesiątych Bank Kanady wprowadził program ?gradacji pieniężnej”, w ramach którego wzrost Ml miał być utrzymywany w stopniowo zmniejszanych zakresach wielkości. Gradacja pieniężna nie okazała się dla Kanady większym sukcesem niż początkowe próby sterowania pieniądzem w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Do roku 1978, tylko trzy lata po podjęciu regulacji agregatów pieniężnych, Bank Kanady zdystansował się do tej strategii, uzasadniając swój krok troską o kurs walutowy. Konflikt z polityką walutową oraz niepewność co do rzetelności Ml jako wskaźnika polityki pieniężnej doprowadziły w listopadzie 1982 r. do rezygnacji ze sterowania agregatami pieniężnymi. Od listopada 1982 r. do stycznia 1988 r. Bank Kanady prowadził politykę pieniężną bez korzystania z jakiejkolwiek kotwicy nominalnej; w styczniu 1988 r. John Crow, gubernator (prezes) Banku Kanady, ogłosił, że bank rozpoczyna stopniową implementację celu stabilizacji cen.

Najnowsze wpisy o finansach i biznesie:

Kanada
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jednostka rozrachunkowa
Next article
Kapital przemyslowy
About the author
related articles